Herbestemming oude school naar VSO

Voor Stichting Oosterwijs zijn we gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Voor een nieuwe vestiging van VSO De Sonnewijser onderzoeken we in samenwerking met de Gemeente Tiel de mogelijkheden voor het herbestemmen van een oude basisschool. In nauw overleg met de gebruikers stellen we het programma van eisen op voor de nieuwe vestiging. Gelijktijdig wordt dit in de vorm van een schetsontwerp gevisualiseerd en geprojecteerd op de beschikbare ruimte. Zo komen de krachten van onze twee expertises, projectmanagement en architectuur, bij elkaar.

Bezoekadres
Frankenweg 1 5349 AP Oss

Postadres
Postbus 27 5340 AA Oss

Route
Plan uw route
Telefoon
Bureau
Peter Elemans
Bart van den Hork


Mail
info@eharchitecten.nl

Lid BNA, Bond van Nederlandse Architecten.

Elemans Van den Hork is een besloten vennootschap. Elemans Van den Hork Architecten bv KvK nummer 17242801

Huisfotograaf Jimke Joling