Sint Anna Boxmeer

Oude waarden, nieuwe plannen

Al 125 jaar heeft de congregatie van de zusters van Julie Postel zorg geleverd aan zieken en ouderen. Sinds de jaren tachtig doen zij dit door middel van een eigen stichting; Sint Anna. De zusters willen met dit structurele plan een complex van voorzieningen achterlaten waarmee hun werk, hun roeping wordt voortgezet. Hiertoe wordt de bouw van een nieuw intramuraal zorgcentrum op het terrein onderzocht. Voor de andere gebouwen op de locatie wordt gezocht naar een invulling welke aansluit bij de zorgbehoevende doelgroep.

Toekomstbestendig ontwerp

De architectuur van het gebouw staat in nauwe wisselwerking met zijn omgeving. Alle slaap-/ zitkamers zijn zo gesitueerd dat zij een kwalitatieve oriƫntatie hebben op de omgeving. Dat geldt ook voor de gemeenschappelijke woonkamers met buitenruimten, deze dragen allemaal bij aan de woon- en belevingskwaliteit. De ondersteunende ruimten liggen centraal op de begane grond. Aan de entreezijde bevindt zich een transparante corridor die functioneel de woongebouwen verbindt. De corridor is samen met het ontmoetingsgebied een belangrijk en dynamisch gebied om elkaar te ontmoeten. Zowel voor personeel, bewoners als voor bezoekers.

Bezoekadres
Frankenweg 1 5349 AP Oss

Postadres
Postbus 27 5340 AA Oss

Route
Plan uw route
Telefoon
Bureau
Peter Elemans
Bart van den Hork


Mail
info@eharchitecten.nl

Lid BNA, Bond van Nederlandse Architecten.

Elemans Van den Hork is een besloten vennootschap. Elemans Van den Hork Architecten bv KvK nummer 17242801

Huisfotograaf Jimke Joling