't Schrijverke Herpen

Educatiepark

In Herpen wordt basisschool ‘t Schrijverke herbouwd op haar huidige locatie. De plek midden in het dorp vraagt om meer lucht en ruimte. Daarom is gekozen voor een ruime parkachtige opzet. De school zal dankzij een integraal ontwerp worden opgenomen in het park.

De inrichting van het educatiepark staat in nauwe verbinding met het onderwijsgebouw. Het wordt een plek waar onderwijsactiviteiten en wijkbewoners elkaar kruisen. Zo kunnen de leerlingen dingen leren die binnen een schoolgebouw minder voor de hand liggen.

De nieuwbouw biedt ruimte aan een achtklassige basisschool, gymzaal, buitenschoolse opvang en peuterwerk. Deze staan in directe verbinding met elkaar om een doorgaande leerlijn te verwezenlijken. De indeling is geënt op ontmoeting zodat jong en oud van elkaar kunnen leren.


Bekijk fotoboek

Bezoekadres
Frankenweg 1 5349 AP Oss

Postadres
Postbus 27 5340 AA Oss

Route
Plan uw route
Telefoon
Bureau
Peter Elemans
Bart van den Hork


Mail
info@eharchitecten.nl

Lid BNA, Bond van Nederlandse Architecten.

Elemans Van den Hork is een besloten vennootschap. Elemans Van den Hork Architecten bv KvK nummer 17242801

Huisfotograaf Jimke Joling